Tarieven en betaling

Tarieven

De behandeling van uw gebit door de mondhygiënist worden verrichtingen genoemd. De NZa stelt in opdracht van de overheid jaarlijks de maximum tarieven vast voor deze verrichtingen. Klik hier om de tarieven te bekijken.

Afhankelijk van uw verzekering kan de behandeling van de mondhygiënist worden vergoed. Vrijwel altijd is een aanvullende verzekering hiervoor gewenst. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor de tandarts en de mondhygiënist samen één budget vormen. Exacte informatie over vergoeding van de behandelingen kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Voor kinderen tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandelingen door de mondhygiënist vanuit het basispakket. Dit betekent dat de behandeling van uw kind volledig vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Ik informeer u graag over de kosten van de behandeling en u ontvangt na elke afspraak een begroting voor de volgende behandeling, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Betaling

Omdat wij liever met u dan met de financiële administratie bezig ben, heb ik de verwerking van de nota’s overgedragen aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van nota’s.

Wat betekent dit voor u?

Uw nota (of beter gezegd; betaalnotificaties met een betaallink) ontvangt u via e-mail van Infomedics. Als u binnen zeven dagen na ontvangst van de e-mail van Infomedics niet inlogt, ontvangt u alsnog automatisch een papieren factuur. Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons en aan Infomedics. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.

Voorkom onnodige rente- en incassokosten

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen en deze termijn is bindend. Het is belangrijk dat u zich houdt aan deze betalingstermijn, u voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten. Indien u niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen, neemt u dan contact op met Infomedics.

Vragen over uw nota

Wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u vragen over uw nota, neemt u dan contact op met Infomedics via telefoonnummer 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). U kunt ook terecht op de website www.infomedics.nl.