Huisregels

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Op de eerste afspraak dient u het volgende mee te nemen:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Zorgverzekeraarspas
  • Eventuele medicijnlijst

 

Wanneer u een verwijskaart van de tandarts heeft ontvangen, dient u deze mee te nemen. Uiteraard kunt u ook zonder verwijzing bij mij terecht.

  • U wordt vriendelijk verzocht tijdig alle wijzigingen in uw persoonsgegevens of wijzigingen in uw verzekering door te geven. Veranderingen in uw medicijngebruik, het krijgen van medicijnen of het onder behandeling zijn van een specialist vereist in sommige gevallen aanpassing van de behandeling. Daarom is het belangrijk dat u mij daarvan op de hoogte stelt.
  • Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak, dan kunt u deze tot 24 uur van tevoren telefonisch annuleren. Het inspreken van de voicemail is voldoende. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht.
  • 24 uur voor de behandeling wordt een sms verstuurd, dit gebeurt automatisch wanneer u uw mobiel nummer heeft doorgegeven. Let wel op dat dit een reminder is, u bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak.
  • Rapportage tandarts. Omdat zowel de tandarts als de mondhygiënist bezig zijn met uw mond, is het voor een optimaal resultaat belangrijk dat er tussen beiden overleg is. Dit gebeurt soms telefonisch maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportagebrief aan de tandarts na afloop van de behandeling.
  • Voor klachten kunt u altijd bij mij terecht. Ik zal mijn best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is mijn streven om samen met u de klacht op te lossen. Nog ontevreden na het gesprek met mij? Maak  dan gebruik van de NVM-klachtenregeling en meld de klacht bij de klachtenfunctionaris, een onafhankelijke bemiddelaar.