Wat doet een mondhygiënist?

De mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

De taken die ik als mondhygiëniste uitvoer zijn:

  • De conditie van uw tandvlees in kaart brengen.
  • Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voeding op het gebit.
  • Het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging.
  • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd en het glad maken van worteloppervlakken, zo nodig met verdoving.
  • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen, bijvoorbeeld fluoride.
  • Het uitvoeren van een bacteriologisch onderzoek.
  • Het reinigen van implantaten.
  • Preventie en voorlichting bij kinderen (Gewoon Gaaf methode).